""ככה בונים חוקה" (יוסף מ.אדרעי, הארץ 27.7.12) / יוסי ברנע

פרופ' אדרעי צודק בטענתו הבסיסית ש"חייבים לקבוע כללי משחק ברורים: אמנה חברתית המחייבת את כולם". הוא מזכיר את "החלטת הררי" והיותה בגדר סילוף המנדט שניתן לאסיפה המכוננת, שנועדה אך ורק לחיבור חוקה והפכה עצמה לפרלמנט, ומשמיט את מחאת שניים מחבריה, כשאחד מהם הלל קוק קורא בקולו– "זהו פוטש!". אדרעי מציע חקיקת חוק לעריכת בחירות לאסיפה המכוננת, כשחברי הכנסת לא יוכלו לכהן בה, וחברי האסיפה המכוננת לא יוכלו לכהן בכנסת. כבר בשנת 1981 יצא האלוף (מיל) בני פלד בקריאה, שלא להצביע לכנסת משום מעילת האסיפה המכוננת בתפקידה וטען ש"הכנסת לא תפנה את מקומה לאסיפה מכוננת אלא אם כן יהיה ברור לכל שהמוני אזרחים אינם תומכים בה. הטל לקלפי ביום 30 ביוני, לא– אין לי אימון במערכת השלטונית הקיימת, כן– להקמת אסיפה מכוננת וקבלת חוקה".

יוסי ברנע