משפטי

השלמת טיעון מטעם המערערים (29.9.12)

השלמת טיעון מטעם המערערים (29.9.12)

דיון בבית המשפט העליון (4.3.2010)

דיון בבית המשפט העליון (4.3.2010)

סיכומי הערעור לבית המשפט העליון 2009

סיכומי הערעור לבית המשפט העליון 2009

הערעור לבית המשפט העליון (הוגש ב 12.10.08)

הערעור לבית המשפט העליון (הוגש ב 12.10.08)

פסק הדין בבית המשפט המחוזי (ניתן ב 15.7.08)

פסק הדין בבית המשפט המחוזי (ניתן ב 15.7.08)

המרצת הפתיחה לעתירה המנהלית לביהמ"ש המחוזי בירושלים

המרצת הפתיחה לעתירה המנהלית לביהמ"ש המחוזי בירושלים [ובית המשפט תבע לשנות את הפניה המינהלית להמרצת פתיחה.]

עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים (12.6.2006)

עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים (12.6.2006)

נוסח העתירה הראשונה לבג״צ 2003

נוסח העתירה הראשונה לבג״צ 2003