האתר יחזור לחיים בימים הקרובים
יוסי ברנע
יאיר הליברל

יאיר לפיד גדל על ברכי הגותו "הליברלית" של טומי לפיד. גבולות ליברליזם זה היוותה הציונות היהודית שעיצבה את "היהודי החילוני", שרצה להגדיר בעצמו את מרכיבי דתו. במדינה ליברלית זהו כמובן אבסורד שהמדינה תתערב בדת ותגדיר אותה, כמו גם שערכי הדמוקרטיה הליברלית וזכויות האזרח והאדם קבעו ע"י המיסוד הדתי.

במדינה ליברלית לאזרחיה (ולתושביה) קיימת הזכות להינשא למי שהם חפצים (במגבלות גיל מינימום). הנישואין נערכים במסגרת השלטון המקומי. גם בני זוג ממוצא דתי שונה יכולים להינשא. בישראל לא יכולים להינשא בני דתות שונות באשר לא מוכרים נישואים אזרחיים אלא רק דתיים.

ביהדות האישה קובעת את דת צאצאיה בעוד שבאסלאם האב. בנישואי יהודייה עם מוסלמי האישה היא שתתאסלם. אם אזרח רוצה להמיר את דתו זוהי כמובן זכותו. במדינה של חופש הדת ומי דת ניתן להתאסלם, להתגייר, להתנצר ולהיות אתאיסט. אם אדם ממיר את דתו מתוך אמונה כמובן שזו זכותו המלאה. המרת דת אינה אמורה להשפיע על הלאום שלו. בישראל לא ניתן להיות יהודי מבחינה "לאומית" ולהיות גם כומר נוצרי, כמו במקרה של האח דניאל.

במדינה מערבית מתוקנת אדם יכול להיות: צרפתי, ספרדי, אמריקאי ולהיות גם: יהודי, מוסלמי, ובודהיסט בהתאמה. שינוי הדת אינו משנה את הלאום האזרחי.

התרבות הפוליטית בישראל המתיימרת להיות ליברלית אינה כזו. ניקח לדוגמא את התבטאות שר האוצר, מנהיג "יש עתיד" שאמר ( עפ"י "הארץ" מיום 19.8.14):"אם בני היה בא מחר ואומר "אבא אני רוצה שתכיר לא את רינה אלא את רונה, שהיא פרבוסלבית או קתולית ואני מתחתן אתה והילדים לא יהיו יהודים, , האם זה מפריע לי? זה היה מאוד מפריע לי"...אני חושב שהעם היהודי הוא קטן, יש לנו מורשת וצריך לשמור עליה, וזה מפריע לי".

למי שנחשב כמנהיג מפלגה ליברלית, מפריע שצאצאי בנו לא יהיו שייכים לעם היהודי הקטן. הוא חושב במונחים של שמד והתבוללות ולא במונח כמו "לאום אזרחי" שלאזרחיו יש דתות ומוצא אתני שונה. בלאום זה יכולים להיות נישואים גם חילונים ממוצא דתי שונה.

כשמגרדים את ציפוי הישראליות של לפיד, מתגלה לה האתניות האורגנית של מזרח אירופה של בין מלחמות העולם שעיצבה את תפיסת עולמו של טומי לפיד כמו גם את מעצבי התרבות הפוליטית בישראל.

לא פלא לכן שלפיד הינו "אח" של בנט, באשר הם דוגלים בתפיסה אתנית הנסבה סביב משפחה או השבט והקהילה ,ולכן הם יכולים להיות אחים.

22.08.2014 | 10:38

במדינת ישראל שורר משטר של אפליות. אזרחים מקבלים זכויות ונמנעות מהם זכויות על פי היותם יהודים או לא-יהודים, על פי ההתארגנות שלהם בתוך העדה הדתית ועל פי תכונות אחרות כגון מסיבות לידתם והשתייכותם לעדה זו או זו. ואכן משרד הפנים שוקד לשייך כל אזרח לאחת מן העדות הדתיות. חוקים נפרדים הרי כבר נחקקו לגבי המעמד האישי, וכל אזרח – אפילו אם אינו מסכים שהממשלה תחליט שהוא "שייך" לאיזו עדה דתית – חייב לפנות אל מוסדות העדה "שלו" כדי להתחתן או להתגרש. לא זו בלבד. אם אתה משויך לעדה היהודית, למשל, הרי הרבנים (החיים על חשבוננו) יאמרו לך מה לאכול, ישביתו את התחבורה שלך בשבתות ויאסרו עליך או "ירשו" לך להתחתן: אתה הצאן והם הרועים...

מירשם האוכלוסין ותעודת הזהות הם "מכשיר השיוך" העיקרי. אתה שולף את תעודתך – ומייד יודע הפקיד לאיזה "מיגזר" אתה שייך, אל מי הוא יַפנה אותך ומה אי אפשר לתת לך, כי אתה "לא שייך". מחיקת הסעיף "לאום" מן התעודה – שנעשתה כדי לעקוף את הוראת בג"צ לרשום גם אנשים שעברו גיור רפורמי בתור "יהודים" – לא שינתה דבר: תאריך הלידה לפי התאריך העברי נרשם רק למי שרשום כ"יהודי", ולכן גם לפי התעודה החדשה יודע הפקיד אם אתה יהודי או לא... כמו כן, שם הסב נרשם רק אצל "מיעוטים"...

אלפים ורבבות אזרחים ישראלים רוצים לא להיות "בני עדה", אלא להיות פשוט ישראלים. גם מי שחושב עצמו לחלק מעדה כלשהי מעוניין שהשתייכותו זו תהיה עניינו הפרטי בלבד, ולא שהשלטון יהיה מעורב בזה. גישה כזאת, שכולנו ישראלים בלבד כלפי החוק, תבטיח שוויון אמיתי ותעניק שירותים שווים לכל אזרח, בלא כל קשר ל"עדה". אנו כותבים לך מכתב זה בשם אלפי הישראלים האלה, שרבים מהם חתמו על ההצהרה שבתחתית הדף. אנו סבורים שהרישום צריך להיות אחיד לכל האזרחים, והשתייכותו של אדם לקבוצת אוכלוסין או "מיגזר" כלשהו אסור שתהיה רשומה במיסמך ממשלתי, ואסור שתמנע ממנו את השתייכותו ללאום הישראלי.

כל הפניות לאפשר רישום "הלאום: ישראלי" שנעשו עד כה הושבו ריקם. שלושים ושמונה מבין המצהירים הגישו עתירה לבית הדין הגבוה לצדק בבקשה להורות למישרד הפנים לרשום אותם כבני הלאום הישראלי, או לחילופין לאסור על רישום הלאום במירשם האוכלוסין ובכל מיסמך רשמי. העתירה התגלגלה לבית המשפט המחוזי בירושלים ונדחתה, וכעת היגשנו ערעור לבית המשפט העליון. למודי ניסיון מתביעות משפטיות שהוגשו לפני שלושים וחמש שנים בלי הכנה מספקת, הפעולה הנוכחית נתמכת הפעם בחתימות של אלפי ישראלים על ההצהרה. חתמו גם אתם על ההצהרה. בחתימתכם אתם מקדמים את תהליך השחרור מהתערבות המדינה בחיי הפרט. בחתימתכם אתם פועלים נגד הכפיה הדתית, ואף מעודדים את ההתקרבות בין חלקי האוכלוסיה בישראל ומקרבים את השלום הפנימי והחיצוני כאחד.

אין למחתימים כל קשר ארגוני אחר ביניהם. זוהי פעולה אזרחית לחלוטין ואינה כרוכה בשום מפלגה או תנועה פוליטית. גם העותרים באים מכל חלקי האוכלוסיה – יהודים, ערבים, דרוזים, "רוסים", "גרוזינים", או "לא רשומים", "בבירור" ועוד, ובהם אישים ידועי שם מכל קצוות הקשת הפוליטית.

בקרוב כתובת חדשה לעצומה

אני ישראלי - ת.ד. 1337 טבעון 36001