Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'aniisrae_klali'@'localhost' (using password: YES)

הודעה לעתונות28 בנובמבר 2014


"אני ישראלי" מגנה בחריפות את הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
הצעת חוק הלאום חותרת תחת יסודות קיומה של ישראל על פי החוק הבינלאומי

"אני ישראלי", עמותה הנאבקת מאז היווסדה למען לאום ישראלי משותף לכל האזרחים, ללא הבדל דת, גזע ומין, מביעה בזאת שאט נפש נוכח ניסיונה של ממשלת ישראל לחוקק חוק יסוד האמור לבטל למעשה את מגילת העצמאות ולתת גושפנקה חוקתית למדינת הלכה, שבה רק ל"עם היהודי" תהיה הזכות הייחודית להגדיר את עקרונות היסוד לפיהם תתנהל מדינת ישראל.

בכך חותרת ממשלת ישראל תחת יסודות קיומה על פי המשפט הבינלאומי. החלטת 181 של האומות המאוחדות מיום 29 בנובמבר 1947 העניקה את הזכות להגדרה עצמית לכלל תושבי המדינה. ישראל כיבדה בעת כינונה את ההחלטה, כאשר נתנה ב־1949 את הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לאסיפה המכוננת לכל תושבי השטח בו חל המשפט הישראלי.

החוק המוצע קובר גם סופית את ההתחייבות של ישראל במגילת העצמאות כלפי "בני העם הערבי תושבי מדינת ישראל" להיות שותפים בבניין המדינה על יסוד "אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים". אמנם התחייבות זאת לא מומשה מעולם וראש ממשלה אשר ניסה לראשונה ליישם אותה – נרצח. אולם המדינה מעולם לא התכחשה בגלוי להתחייבות האמורה. עכשיו באה הצעת חוק מגונה זאת ומוחקת אותה כליל, כאילו באה להשלים את הרצח המתועב של ראש ממשלה, שלא היה לו "רוב יהודי" והסתמך על "תמיכת חברי הכנסת הערבים".

אין בחוק המוצע הגדרה של "עם יהודי" ולכן יש לפנות לחוק השבות בו מוגדר "יהודי" – מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת, כלומר הגדרה של שייכות אתנו–דתית מובהקת. אך התפיסה התיאוקרטית שבהצעה לא עוצרת כאן, אלא מכינה את הקרקע ל"מדינת הלכה". מוצע, כי "המשפט העברי ישמש מקור השראה למחוקקים ולשופטים בישראל". ומי אם לא הרבנים יהיו הפרשנים ומורי הדרך של מחוקקים ושופטים? שהרי הם המוסמכים ב"משפט העברי", תואר שניתן להלכה היהודית על מנת להשתלב ולהשתלט על תנועת התחייה העברית שבתחילת המאה ה־20. ראוי לזכור, כי "המשפט העברי" כולל הפליות ואי שוויון גם בין היהודים לבין עצמם וההפליה בין גבר לאשה היא רק אחת מהן.

בשעה זו של הסתלקות המאורות קוראת "אני ישראלי" להתנגד בכל האמצעים העומדים לרשותנו לניסיון זה להפוך את ישראל, ללא בושה ולאור היום, לאתנוקרטיה ותיאוקרטיה המעוגנות בחוק יסוד שיחליף את מגילת העצמאות.

28 בנובמבר, 2014

עוזי אורנן
יו״ר עמותת
"אני ישראלי"
יוסי ברנע
מזכיר העמותה
"אני ישראלי"

לפרטים נוספים וראיונות אפשר לפנות אל:
יו״ר העמותה פרופ'. עוזי אורנן, טל. 04-9930784 או 054-3325-054
מזכיר העמותה יוסי ברנע טל. 054-5711921
עורכת הדין יואלה הר־שפי, טל. 03-6444792 או 052-881-4447
עורך הדין יוסף בן משה, טל. 058-5458524

הודעה לעתונות9 בנובמבר 2014


עמותת אני ישראלי: מותו של ח׳יר א־דין חמדאן הוא חוליה מזעזעת נוספת במציאות של אפליה, קיפוח ודיכוי האוכלוסיה הערבית ווהסתה פרועה של השלטונות

עמותת "אני ישראלי" שהוקמה על מנת להיאבק למען לאום ישראלי משותף לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין מגנה בחריפות את המתתו של ח׳יר א־דין חמדאן בכפר כנא, שאירעה בלילה שבין יום שישי ושבת.

בסרטון שהופץ בצבור רואים בבירור שלא נשקפה כל סכנה לחייהם של השוטרים ושח׳יר א־דין חמדאן נורה בגבו כאשר היה במנוסה. גם לאחר פציעתו האנושה הוא לא קיבל טיפול רפואי אלא נגרר על הכביש לניידת.

מותו של ח׳יר א־דין חמדאן הוא חוליה מזעזעת נוספת במציאות של אפליה, קיפוח ודיכוי מתמשכים כנגד האוכלוסייה הערבית והסתה פרועה נגדה שמנהלים ראש הממשלה, שרים ואישים בולטים בכל מערכות השלטון.

"אני ישראלי" דורשת לחקור מיידית את מותו של ח׳יר א־דין חמדאן, להוכיח שחיי אזרחים אינם הפקר, ולהעמיד לדין את המעורבים במותו.

מי שמעוניין באלימות ומצית אותה הם אלה המבקשים לממש את חזונם הנפשע של "ארץ ישראל נקייה מערבים" אפילו במחיר חיסולה של מדינת ישראל. "אני ישראלי" קוראת לכל הישראלים, הרוצים לחיות במדינה שפויה, לשלב כוחות במאבק משותף לחיסול משטר ההפרדה, האפליה והשיסוי.

קניות בחנויות מוחרמות– נגד החרם הגזעני

בימים אלו של הקצנה חברתית, גילויי שנאה, גזענות ואלימות חשוב שנזכור שכולנו חפצים לחיות במדינה דמוקרטית כאזרחים שווים וחופשיים.

ישראל היא מדינה של כולנו והחברה בה צריכה להכיל את כלל הישראלים בלי הבדל גזע, דת ומין כפי שמתחייב על פי מגילת העצמאות.

אנו פונים לכל האזרחים להשתתף בצוותא ביום "אחווה ישראלית" נגד הקריאות להחרים עסקים של אזרחים ישראלים ערבים.
ביום שיוחלט עליו, ניסע לערוך קניות בבתי עסק וחנויות ביישובים שעסקיהם נפגעו מהחרם. יהיה זה איתות ברור למחרימים ש"אינם רוצים להתערב בגויים" שלגזענות ולאפרטהייד לא תהיה תקומה במדינה והמגמות הבדליות לא יצליחו לשבור את הדמוקרטיה והשוויון בישראל.

בברכה

עוזי אורנן
יו״ר עמותת
"אני ישראלי"
יוסי ברנע
מזכיר העמותה
"אני ישראלי"

במדינת ישראל שורר משטר של אפליות. אזרחים מקבלים זכויות ונמנעות מהם זכויות על פי היותם יהודים או לא־יהודים, על פי מקומם בתוך העדה הדתית ועל פי מסיבות לידתם הקובעות השתייכות לעדה זו או זו. אכן משרד הפנים שוקד לשייך כל אזרח לאחת מן העדות הדתיות. חוקים נפרדים הרי כבר נחקקו לגבי המעמד האישי, וכל אזרח – אפילו אם אינו מסכים שהממשלה תחליט שהוא "שייך" לאיזו עדה דתית – חייב לפנות אל מוסדות העדה "שלו" כדי להתחתן או להתגרש. לא זו בלבד. אם אתה משויך לעדה היהודית, למשל, הרי הרבנים (החיים על חשבוננו) יאמרו לך מה לאכול, ישביתו את התחבורה שלך בשבתות ויאסרו עליך או "ירשו" לך להתחתן: אתה הצאן והם הרועים...

מירשם האוכלוסין ותעודת הזהות הם "מכשיר השיוך" העיקרי. אתה שולף את תעודתך – ולפיה או לפי המירשם השמור בפנקסי משרד הפנים – יודע הפקיד לאיזה "מיגזר" אתה שייך, אל מי הוא יַפנה אותך ומה אי אפשר לתת לך, כי אתה "לא שייך". מחיקת הסעיף "לאום" מן התעודה – שנעשתה כדי לעקוף הוראה של בג״צ – לא שינתה דבר: גם אם בתעודת הזהות אין סימון העדה הדתית, הסימון מצוי במירשם האוכלוסין המוחזק במשרד הפנים, והוא המשמש את השלטונות להחליט על זכויות ואיסורים המוטלים על כל אזרח לפי העדה הדתית שלו, הקרויה באופן רשמי "לאום"...

אלפים ורבבות אזרחים ישראלים מבקשים להיות פשוט "ישראלים", בלי שיסוייגו כ"בני עדה". גם רבים מאלה הרואים עצמם שייכים לעדה כלשהי מעוניינים שהשתייכותם זו תהיה עניינם הפרטי בלבד, ולא שהשלטון יהיה מעורב בשיוך. גישה כזאת, שכולנו ישראלים בלבד כלפי החוק, תבטיח שוויון אמיתי ותעניק שירותים שווים לכל אזרח, בלא כל קשר ל"עדה". אנו כותבים לך מכתב זה בשם אלפי הישראלים האלה, שרבים מהם חתמו על ההצהרה "אני שייך/שייכת ללאום הישראלי" ובכך הדגישו שהרישום צריך להיות אחיד לכל האזרחים, והשתייכותו של אדם לקבוצת אוכלוסין או "מיגזר" כלשהו אסור שתהיה רשומה במיסמך ממשלתי, ואסור שתמנע ממנו את השתייכותו ללאום הישראלי.

כל הפניות לאפשר רישום "הלאום: ישראלי" הושבו ריקם. פעמיים הגישו קבוצות מבין המצהירים עתירות לבתי המשפט בבקשה להורות למישרד הפנים לרשום אותם כבני הלאום הישראלי, או לחילופין לאסור על רישום הלאום במירשם האוכלוסין ובכל מיסמך רשמי. העתירות התגלגלו לבתי המשפט ונדחו, גם הערעור לבית המשפט העליון נדחה. אבל הלאום הישראלי קיים ומוכר בכל העולם. הוא כולל את כל אזרחי ישראל, בלא כל הבדל גזע, דת או עדה, בדיוק כמו רוב הלאומים במדינות העולם, שבין אזרחיהן יש השייכים לדתות שונות ולמוצא אתני שונה. חתימות של אלפי ישראלים על ההצהרה מוכיחות את קיומו של הלאום הישראלי, וסופו שיוכר לא רק מחוץ לישראל על פי הדרכונים של הישראלים, אלא גם על ידי המימסד הישראלי עצמו. חתמו גם אתם על ההצהרה. בחתימתכם אתם מקדמים את תהליך השחרור מהתערבות המדינה בחיי הפרט. בחתימתכם אתם פועלים נגד הכפיה הדתית, ואף מעודדים את ההתקרבות בין חלקי האוכלוסיה בישראל ומחזקים את השלום הפנימי והחיצוני כאחד.

אין למחתימים כל קשר ארגוני אחר ביניהם. זוהי פעולה אזרחית לחלוטין ואינה כרוכה בשום מפלגה או תנועה פוליטית. המצהירים והעותרים באים מכל חלקי האוכלוסיה – יהודים, ערבים, דרוזים, "רוסים", "גרוזינים", או "לא רשומים", "בבירור" ועוד, ובהם אישים ידועי שם מכל קצוות הקשת הפוליטית.